Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

persona-non-grata
16:06
persona-non-grata
15:48
15:46
4564 4a61 390
Reposted fromamatore amatore
15:46
4562 3358 390
Reposted fromamatore amatore
15:45
6707 c8bd 390
Reposted fromamatore amatore
persona-non-grata
15:43
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
persona-non-grata
15:43
persona-non-grata
15:43
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
Reposted fromtygrysek tygrysek vialifeistragic lifeistragic
persona-non-grata
15:43
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama vialifeistragic lifeistragic
persona-non-grata
15:43
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive vialifeistragic lifeistragic
persona-non-grata
15:42
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
persona-non-grata
15:41
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialifeistragic lifeistragic
15:41
Nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo siebie nienawidzę i ile pomysłów na zadanie sobie cierpienia przelatuje mi przez umysł w ciągu minuty.
— Moje myśli (via nihilizm-egzystencjalny)
Reposted frommakswilczur makswilczur vialifeistragic lifeistragic
15:39
6340 b69a 390
Reposted fromdeviate deviate vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
15:39
6415 47a5 390

Mathilda Cabanis

Reposted fromoolong oolong vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
persona-non-grata
15:37
5763 8364 390
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
persona-non-grata
15:36
5708 5336 390
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
persona-non-grata
15:36
5405 49e4 390
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viamadadream madadream
persona-non-grata
15:35
persona-non-grata
15:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl