Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

persona-non-grata
14:39
persona-non-grata
14:38
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
persona-non-grata
14:38
8341 cc5e 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaalliwantisyou alliwantisyou
persona-non-grata
14:37
4415 168a 390
Reposted fromgruzdlacyganow gruzdlacyganow viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
14:36
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
14:36
5814 d769 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
persona-non-grata
14:34
4710 c98d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
persona-non-grata
14:33
Hallstatt, Austria
persona-non-grata
14:33
5995 18d7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
persona-non-grata
14:31
persona-non-grata
14:31
Nie ma gorszej samotności, niż związek z niewłaściwym mężczyzną.
— Anna Davis
persona-non-grata
14:30
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
persona-non-grata
14:29
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viashitsuri shitsuri
persona-non-grata
14:29
5590 be3a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

October 18 2018

persona-non-grata
09:08
persona-non-grata
09:08
persona-non-grata
09:07
A może leżę i umieram, bo chcę cię usłyszeć?
— Quebonafide
persona-non-grata
09:07
persona-non-grata
09:07
persona-non-grata
09:07
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl