Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

persona-non-grata
10:02

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viapikkumyy pikkumyy

August 07 2018

persona-non-grata
17:21
6724 c14a 390
Reposted fromtooskaa tooskaa viayourhabit yourhabit
persona-non-grata
17:21
persona-non-grata
17:21
2453 ee54 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadesperateee desperateee
persona-non-grata
17:18
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
persona-non-grata
17:17
7521 45d2 390
Reposted fromolalaa olalaa vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
17:16
3045 4fac 390
Reposted from4777727772 4777727772
persona-non-grata
17:16
3174 ae4b 390
Reposted from4777727772 4777727772
persona-non-grata
17:15
3985 4ba3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
persona-non-grata
17:12

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
persona-non-grata
17:12
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
persona-non-grata
17:11
9773 771b 390
Reposted fromheroes heroes viajestemjeden jestemjeden
persona-non-grata
17:10
5176 5e51 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaMartwa13 Martwa13
persona-non-grata
17:08
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viaMartwa13 Martwa13
persona-non-grata
17:08
persona-non-grata
17:07
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
17:04
3055 61b8 390
persona-non-grata
17:02
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin

August 06 2018

persona-non-grata
17:21
persona-non-grata
17:21
Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl