Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

19:24
6602 c628 390
persona-non-grata
19:24
0765 dcc8 390
persona-non-grata
19:24
9937 cb6f 390
Reposted fromPoranny Poranny
persona-non-grata
19:24
persona-non-grata
19:23
7774 31a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viadontforgot dontforgot
persona-non-grata
19:20
8138 b2f7 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viazabka zabka
persona-non-grata
19:20
Reposted fromRynn Rynn viazabka zabka
persona-non-grata
19:20
7735 1112 390
Reposted fromkrzysk krzysk viazabka zabka
persona-non-grata
19:18
Dołuje mnie ludzka powierzchowność. Oceniają mnie i krytykują, a nic o mnie nie wiedzą...
Reposted bywolfee wolfee
persona-non-grata
19:15
Od ludzi chyba bardziej nienawidzę siebie. Tyle razy próbując coś osiągnąć zawsze coś spieprzyłem.
— Internety
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagdziejestola gdziejestola
19:15
5981 03c1 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
19:14
4580 f8f4 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
19:14
persona-non-grata
19:13
persona-non-grata
19:13
5742 d23f 390
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
19:13
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
19:05
6350 f330 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
persona-non-grata
19:04
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure vialifeless lifeless
persona-non-grata
19:04
persona-non-grata
19:02
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl