Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

persona-non-grata
18:11
3161 1a3e 390
persona-non-grata
18:11
5721 2b8f 390
persona-non-grata
18:11
18:11
persona-non-grata
18:10
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
18:10
persona-non-grata
18:10
8319 0c60 390
persona-non-grata
18:08
0593 55fa 390
Reposted fromstroschek stroschek viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
18:08
Reposted fromshitsuri shitsuri viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
18:08
Wiecie, co tak cholernie mnie boli? Że po tym całym czasie, po milionach starań i dobrych chęci wyszło jak zawsze. Wciąż dowiaduję się, że coś ze mną jest nie tak, nieważne ile z siebie dam. I to frustrujące, bo zawodzę wszystkich wokół, a najbardziej siebie.  Chciałabym być taka, że nie da się o mnie zapomnieć. Chciałabym być kimś wyjątkowym, kimś, kto odciska piętno na ludziach, których spotyka. Kto coś zmienia. Pokazuje inny świat.  Tak mi przykro, że jestem taka jak wszystkie.  Że się denerwuję i płaczę. Że ostatnio z poetyckiej duszy zostało mi tylko rozgoryczenie i smutek. To nie jestem ja. A może właśnie jestem?  Nie chcę, żebym to była ja...
— Cztery Wieki Później
persona-non-grata
18:07
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
persona-non-grata
18:07
6263 ab2c 390
Reposted fromtfu tfu viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
persona-non-grata
18:02
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie viadesperateee desperateee
persona-non-grata
18:02
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viadesperateee desperateee
persona-non-grata
18:01
persona-non-grata
18:01
9522 f984 390
Reposted fromkatalama katalama viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
18:01
3610 20ce 390
persona-non-grata
18:00
4660 340c 390
Reposted from2017 2017 viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
18:00
persona-non-grata
18:00
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (3)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl