Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

18:44
8188 d85e 390
Reposted fromzaptains zaptains viadesperateee desperateee
persona-non-grata
18:43
nie bardzo umiem w życie.
persona-non-grata
18:42
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacoolstorybro23 coolstorybro23
persona-non-grata
18:41
2860 33d7 390
persona-non-grata
18:38
zrebloguję, i co?i tak nikt mnie nie przytuli.
persona-non-grata
18:38
persona-non-grata
18:37
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
persona-non-grata
18:37
persona-non-grata
18:37
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
persona-non-grata
18:37
I tak nikt nie zapłacze nad moim grobem... 
— Loca
persona-non-grata
18:37
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
persona-non-grata
18:37
1680 2724 390
persona-non-grata
18:36
Nie kochał jej. Tylko ją bardzo lubił. I bardzo pożądał. Może dlatego było im ze sobą tak dobrze.
— J. L. Wiśniewski
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viamadadream madadream
persona-non-grata
18:36
persona-non-grata
18:35
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
persona-non-grata
18:35
persona-non-grata
18:35
persona-non-grata
18:34
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamadadream madadream
persona-non-grata
18:34
9294 a10a 390
Reposted frommizuyashi mizuyashi viamadadream madadream
persona-non-grata
18:34
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl