Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

persona-non-grata
18:06
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka vianezavisan nezavisan
persona-non-grata
18:05
4233 6d22 390
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamaking-love making-love
persona-non-grata
14:56
persona-non-grata
14:56
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
14:56
persona-non-grata
14:55
1680 2724 390
Reposted frommyrla myrla vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
14:55
3522 326a 390
persona-non-grata
14:54
persona-non-grata
14:53
3875 6dbb 390
Reposted fromsavatage savatage viamr-absentia mr-absentia
persona-non-grata
14:53
4104 2000 390
Reposted fromrazemosobno razemosobno viashitsuri shitsuri
persona-non-grata
14:52
It was just another bad day of bad life
— 20:21
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viashitsuri shitsuri
persona-non-grata
14:52
2768 9e1f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
persona-non-grata
14:51
3438 59ec 390
Reposted frommtv mtv viaazazel azazel
persona-non-grata
14:50
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaazazel azazel
persona-non-grata
14:49
4563 a4f9 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAmericanlover Americanlover
persona-non-grata
14:49
4187 3a1f 390
Reposted fromTamahl Tamahl viaAmericanlover Americanlover
persona-non-grata
14:48
4338 e951 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAmericanlover Americanlover
persona-non-grata
12:49
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaczoo czoo
persona-non-grata
12:49
1721 512d 390
Reposted fromoll oll viaczoo czoo
persona-non-grata
12:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl