Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

persona-non-grata
13:29
8750 3e84 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapomruki pomruki
persona-non-grata
13:28
1327 1f80 390
Reposted frompapaj papaj viawakemeupx wakemeupx
persona-non-grata
13:28
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
persona-non-grata
13:19

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
13:16
0920 1638 390
Reposted fromnyaako nyaako viaGunToRun GunToRun
persona-non-grata
13:14
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaGunToRun GunToRun
persona-non-grata
13:14
1329 5f99 390
Reposted frompapaj papaj viaGunToRun GunToRun
13:12
3563 5e02 390
Reposted fromamatore amatore viaincomperta incomperta
persona-non-grata
13:12
9917 14dd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaincomperta incomperta
persona-non-grata
13:12
4841 685b 390
Reposted frommalice malice viaincomperta incomperta
persona-non-grata
13:11
0211 98a9 390
Reposted frommoai moai vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
13:11
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
13:11
2438 aa7d 390
Reposted fromEonowy Eonowy vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
13:11
0974 a83d 390
persona-non-grata
13:11
persona-non-grata
13:10
wszyscy poza tymi którzy dostają 500+
persona-non-grata
13:09
1658 65dd 390
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
13:07
1953 7238 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
persona-non-grata
13:06
persona-non-grata
13:06
1169 81c1 390
Reposted froms3 s3 viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl