Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

persona-non-grata
16:48
persona-non-grata
16:46
9391 b35c 390
Reposted fromPTA PTA viamadadream madadream
persona-non-grata
16:45
6265 1e94 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
persona-non-grata
16:44
2318 3a96 390
Reposted fromsavatage savatage viamadadream madadream
persona-non-grata
16:44
7986 6ed7 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
persona-non-grata
16:44
5503 db3f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
persona-non-grata
16:43
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
persona-non-grata
16:43
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
persona-non-grata
16:43
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
persona-non-grata
16:42
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
persona-non-grata
16:29
6504 87d9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
persona-non-grata
16:29

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
persona-non-grata
16:28
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
persona-non-grata
16:27
9868 588a 390
persona-non-grata
16:26
9574 3269 390
persona-non-grata
16:05
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz.
Reposted fromnutt nutt viayourhabit yourhabit
persona-non-grata
16:04
2706 b146 390
Reposted frompiehus piehus viayourhabit yourhabit
16:03
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viadusz dusz

June 11 2018

persona-non-grata
17:43
9147 8cf9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
persona-non-grata
17:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl