Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

persona-non-grata
15:52
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaalliwantisyou alliwantisyou
persona-non-grata
15:52
najgorzej jest chyba wtedy, kiedy nie ma się z kim cieszyć.
Reposted frombreakaway breakaway viaalliwantisyou alliwantisyou
persona-non-grata
15:50
1179 bd89
persona-non-grata
15:49
Niech ktoś mnie doceni
Reposted byviolethillshitsurizyrafasiostrzanakalkaniebieskieoczyhavingdreamsnezavisanpseudooptymistkamidnightloverDzessiknot-good-enough
15:48
0747 cd9b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaczoo czoo
15:48
9328 f9d2 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaczoo czoo
persona-non-grata
15:47
Płyną łzy
Pytam wciąż
Gdzie ten ktoś do kochania

Nigdy nie poczułaś tej prawdziwej miłości
Jak odnaleźć jej szlak?
Reposted fromorchis orchis viazasranywrazliwiec zasranywrazliwiec
persona-non-grata
15:47

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
15:47
2178 bda5
persona-non-grata
15:47
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę.
— tumblr. takie prawdziwe
Reposted fromSalute Salute viazasranywrazliwiec zasranywrazliwiec
persona-non-grata
15:47
persona-non-grata
15:46
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viathesmajl thesmajl
15:45
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viathesmajl thesmajl
persona-non-grata
15:44
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viazabka zabka
15:44
5809 229d 500

doctor-payne.tumblr.com

Reposted fromjohnkeats johnkeats viazabka zabka
persona-non-grata
15:44
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
15:44
8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viazabka zabka
persona-non-grata
15:43
6533 ae57
Reposted fromaammaazing aammaazing vialetshavesex letshavesex
15:43
4243 41d1
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vialetshavesex letshavesex
persona-non-grata
15:42
9696 578b
Dubrovnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl