Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

persona-non-grata
09:09
Jest zsyntetyzowaną kompilacją wszystkich cech, które uważam za pojebane.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
persona-non-grata
09:09
1999 70ea 390
Reposted frommeem meem viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
09:08
"I czując Cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. ”
— Myslovitz
Reposted fromheroiina heroiina viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
09:08
0270 d1f0 390
persona-non-grata
09:07
2306 a7c9 390
persona-non-grata
09:06
Reposted fromFlau Flau viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
09:05
3342 ba02 390
Reposted fromzciach zciach viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
09:05
6307 6929 390
o jak dobrze
Reposted fromwojtku wojtku viaoutoflove outoflove
09:05
2246 0540 390

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
09:05
4878 6343 390
Reposted fromzrazik zrazik viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
09:00
2834 724d 390
Reposted frompiehus piehus viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
08:59
Chciałam być szczęśliwa, nic więcej nie pragnęłam. Jednak ktoś inaczej zaplanował mi życie. Jestem tu gdzie tak bardzo nie chciałam być. Jestem zapłakana, samotna, rozjebana emocjonalnie i psychicznie. Jestem skazana na życie ze samą sobą - osobą, której tak bardzo nienawidzę i której nigdy nie pokocham. Jestem skazana na samodestrukcję.
— taniec-melancholii
(via nadmiar)
persona-non-grata
08:58
6633 176f 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamadadream madadream
persona-non-grata
08:58
6577 9d49 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamadadream madadream
persona-non-grata
08:58
5523 e033 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamadadream madadream
08:58
08:57
6234 2686 390
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
08:57
6239 7954 390
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
08:56
6240 e330 390
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
08:56
6252 2ed3 390
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl