Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

persona-non-grata
08:05
3288 3b78 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
08:04
08:04
6946 5b5a 390

whisped:

untitled by iamsoria on Flickr.

Reposted fromSkydelan Skydelan viazabka zabka
persona-non-grata
08:03
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
persona-non-grata
08:02
Chodzi o to, że kiedy pozostaje na zewnątrz- wszystko gra, a jeśli wracam do środka- jest ze mną źle, sypię się.
— Chester [*]
persona-non-grata
08:00
4751 fe68 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viajointskurwysyn jointskurwysyn
persona-non-grata
08:00
4180 aad4 390
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
persona-non-grata
07:59
2197 d6fa 390
07:58
persona-non-grata
07:58
0445 5f33 390
persona-non-grata
07:58
0030 7c8b 390
07:58
persona-non-grata
07:58
Wydaje mi się, że w życiu nie ma nic innego niż miłość i śmierć. Najpierw kochamy, a później umieramy, ważne więc, żeby nie robić tego z byle kim, byle gdzie i byle jak.
— Maciej Maleńczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 16 2017

17:12
17:11
persona-non-grata
17:11
17:11
0119 6379 390

honeypotgirls:

Girls from the honeypot.

persona-non-grata
17:10
7789 dad3 390
.kitku
persona-non-grata
17:10
persona-non-grata
17:08
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl