Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

persona-non-grata
16:33
6673 31ac 390
16:17
3247 75ac 390
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
16:17
persona-non-grata
16:17
5969 2ced 390
Reposted frombecurious becurious viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
16:17
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
16:17
6999 1d40 390
Reposted fromminerai minerai viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
16:16
4728 9b6d 390
Reposted fromloveandsex loveandsex viatouchthesky touchthesky
16:16
Chcę zasypiać z Tobą w ramionach,
a nie tylko z telefonem w dłoniach
— (via euforycznafuria)
Reposted fromdivi divi viatouchthesky touchthesky
16:15
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
persona-non-grata
16:15
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
persona-non-grata
16:15
0514 166e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaPrzygnebiona Przygnebiona
persona-non-grata
16:09
Cokolwiek złączyć chciałbym, Bóg wcześniej już rozłączył.
— J.Podsiadło 'Pragnienie '
persona-non-grata
16:08
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
persona-non-grata
16:08
9657 8172 390
Reposted fromslodziak slodziak viakotfica kotfica
persona-non-grata
16:07
6974 cb7d 390
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
16:06
persona-non-grata
16:06
Raniłam mówiąc, że to tylko słowa. To nie tylko słowa, nigdy więcej nie mów co mam czuć.
Reposted fromorchis orchis vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
16:06

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
16:06
4102 3c5c 390
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
16:05
2045 96d1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl