Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

persona-non-grata
17:40
3670 43e8 390
Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianiewdzieczna niewdzieczna
persona-non-grata
17:39
Przeraża mnie, jak szybko potrafiłam przejść z zauroczenia w odrazę
persona-non-grata
17:38
6042 4edd 390
Świetlicki - lekarz diagnosta. 
persona-non-grata
17:38
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
17:37
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
17:34
6773 90d9 390
Reposted fromgladdn gladdn viadesperateee desperateee
persona-non-grata
17:33
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viadesperateee desperateee
persona-non-grata
17:33
4335 efe7 390
Reposted fromscorpix scorpix viadesperateee desperateee
persona-non-grata
17:32
Reposted from4777727772 4777727772
persona-non-grata
17:32
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
persona-non-grata
17:32
7104 999a 390
Reposted from4777727772 4777727772
persona-non-grata
17:31
7751 7a82 390
Reposted from4777727772 4777727772
persona-non-grata
17:31
7787 8846 390
Reposted from4777727772 4777727772
persona-non-grata
17:31
7847 00f8 390
Reposted from4777727772 4777727772
persona-non-grata
17:30
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromunr-eal unr-eal viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
17:30
2008: wow I was so stupid last year
2009: wow I was so stupid last year
2010: wow I was so stupid last year
2011: wow I was so stupid last year
2012: wow I was so stupid last year
2013: wow I was so stupid last year
2014: wow I was so stupid last year
2015: wow I was so stupid last year
2016: wow I was so stupid last year
2017: wow I was so stupid last year
to be continued

April 23 2018

persona-non-grata
18:11
3161 1a3e 390
persona-non-grata
18:11
5721 2b8f 390
persona-non-grata
18:11
18:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl