Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

persona-non-grata
16:52
6836 7365 390
persona-non-grata
16:52
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
16:51
7840 466a 390

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

persona-non-grata
16:51
9630 0d1f 390
persona-non-grata
16:51
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
16:31
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
16:31
3989 18c4 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
16:31
9666 9aa5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
16:30
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
16:30
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viablackheartgirl blackheartgirl
persona-non-grata
16:29

Tak mi było z tobą razem, jak teraz jest osobno. 

— Wisława Szymborska
persona-non-grata
16:29
9859 fcc5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
persona-non-grata
16:29
9854 a204 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
persona-non-grata
16:28
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczoo czoo
persona-non-grata
16:28
1133 7a62 390
Reposted frompaki paki viaczoo czoo
persona-non-grata
16:27
6588 efb7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaczoo czoo

January 18 2018

persona-non-grata
19:20
0606 7845 390
Reposted fromsavatage savatage via777727772 777727772
persona-non-grata
19:16
persona-non-grata
19:15
6967 759f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
persona-non-grata
19:13
8439 dc72 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl