Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

persona-non-grata
10:11
6378 b9cb 390
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
10:11
1488 c3af 390
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
10:11
persona-non-grata
10:11
3100 1054 390
Reposted fromfavv favv viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
10:11
7790 b00b 390
persona-non-grata
10:10
6426 70ec 390
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
10:10
6092 fed7 390
Wojaczek
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
10:10
6151 6122 390
persona-non-grata
10:10
persona-non-grata
10:08
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
persona-non-grata
10:08
Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?
— Karpowicz – Balladyny i Romanse
persona-non-grata
10:08
1679 4c88 390
nadal czekam.
persona-non-grata
09:57
6938 91af 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viaoutoflove outoflove
09:57
1318 795d 390
persona-non-grata
09:57
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
persona-non-grata
09:57
Gdy ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę.  Chce z tobą chadzać po knajpach, zamawiać kuskus na spółę. Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę.
— Bo jesteś fajny i dobry
Reposted frompaasiak paasiak viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
09:56
0924 c398 390
Reposted fromkatsiu katsiu viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
09:56
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
09:53
7310 0f5c 390
Reposted fromsassenach sassenach viamyinstantneed myinstantneed
persona-non-grata
09:53
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viamyinstantneed myinstantneed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl