Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

persona-non-grata
07:52
2341 4820 390
Reposted fromcasanovared casanovared viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
07:52
7802 4685 390
Reposted fromkarant karant viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
07:52
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
07:52
3669 4234 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
07:51
persona-non-grata
07:51
persona-non-grata
07:51
2445 a458 390
Reposted frompiehus piehus viaczoo czoo
persona-non-grata
07:50
2410 cfdc 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
persona-non-grata
07:49
2419 dfe7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
persona-non-grata
07:49
2426 d4e8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
persona-non-grata
07:49
2677 7be8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
persona-non-grata
07:49
2679 e0de 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
persona-non-grata
07:49
2711 cc5c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
persona-non-grata
07:49
2815 cc70 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
persona-non-grata
07:48
2843 ded0 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
persona-non-grata
07:48
persona-non-grata
07:47
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
persona-non-grata
07:46
Wiesz, kiedy miałam 16 lat to byłam w pierwszej klasie ogólniaka. Człowiek miał proste plany: skończyć szkołę, iść na studia, podbić świat. Zakochać się. I być całe życie z jednym facetem – mieć z nim dzieci. Być z nim, a nie zastanawiać się, czy lepiej nie byłoby mi z kim innym. Jeśli jakiś facet miał żonę to był automatycznie skasowany. Nie myślało się o nim wcale –  w końcu jakaś dziewczyna i on sobie przysięgali (nie ważne przed kim). Nawet jak był ciachem tysiąclecia to się nie tykało. Bo jakby się tknęło, to sumienie nie dawało spać. A teraz jak w piosence Sokoła: ” Dwa sumienia – wada genetyczna połowy pokolenia. Drugie zezwoli, jak to pierwsze nie da pozwolenia”.
Zasady były proste: nie podkładało się świń. Pewnych rzeczy nie można było robić i się nie robiło: nie flirtowało się z chłopakami koleżanek. Jeśli tak to trzeba było liczyć się z tym, że wytarga Cię za włosy…
Nie udawało się, że się kogoś lubi. Dużo częściej mówiło ‚spierdalaj’ przed, a nie po rozłączeniu rozmowy telefonicznej. Nie szpanowało na fejsie kasą i wyjazdami. Każdy kołował jakieś grosze – raz miałam ja, raz kto inny z mojej ekipy. Kupowało się paczkę fajek i wino i na wagarach piło je na ławce w parku. Śpiewając na głos: Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły (glany obligatoryjnie oparte o oparcie :D).
Miałam ostatnio taką kiepską zagwozdkę moralną i zastanowiłam się, co ta 16 latka, którą byłam, powiedziałaby o tej trzydziestolatce, którą jestem. I doszłam do wniosku, że zjebałaby mnie jak psa. Właśnie za to, że ‚dorosłość wymusiła na mnie’ wiele kompromisów. A potem z przyjaciółką (właśnie taką z ogólniaka) doszłyśmy do wniosku, że to nie ‚dorosłość’ coś na nas wymusiła. Po prostu wtedy obowiązywały zasady. Teraz zasad nie ma. To znaczy są. Ale kasuje je jedna naczelna: ” Jeśli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można
— listy na pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana
persona-non-grata
07:46
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana

June 17 2017

persona-non-grata
10:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl