Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

persona-non-grata
10:59
persona-non-grata
10:59
1006 5784 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawrazliwa wrazliwa
persona-non-grata
10:58
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
10:57
persona-non-grata
10:57
1724 1936 390
Reposted fromsoeasy soeasy viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
10:56
1233 2f7c 390
persona-non-grata
10:55
1840 0d35 390
Reposted frommeem meem vianowaczi nowaczi
persona-non-grata
10:55
1387 5118 390
Reposted fromPoranny Poranny
persona-non-grata
10:55
9103 3309 390
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaPoranny Poranny
10:54
8561 051e 390
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
10:52
9545 abce 390
Reposted frompillank pillank viagdziejestola gdziejestola
persona-non-grata
10:52
persona-non-grata
10:52
3387 095b 390
"Maski i twarze" vol.2
10:52
6089 8837 390

joshsux:

terrifyingly beautiful 

persona-non-grata
10:49
9896 739c 390
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
persona-non-grata
10:49
1192 9bd7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
persona-non-grata
10:45
przytuliłbym się. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
persona-non-grata
10:44
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
10:43
6221 84ac 390
Reposted fromafterbeat afterbeat viaunnamedporn unnamedporn

June 16 2017

persona-non-grata
19:39
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl