Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

persona-non-grata
16:58
2786 1092 390
persona-non-grata
16:57
8071 50a9 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
16:57
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
16:56
1136 db82 390
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaPoranny Poranny
persona-non-grata
16:55
2908 8791 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
16:54
persona-non-grata
16:52
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
persona-non-grata
16:52
Reposted fromweightless weightless viathesmajl thesmajl
persona-non-grata
16:52
A jak jest do dupy, to gdzie się składa  reklamację?
— ...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viathesmajl thesmajl
persona-non-grata
16:52
7665 32f6 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viathesmajl thesmajl
persona-non-grata
16:51
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viathesmajl thesmajl
persona-non-grata
16:51
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viathesmajl thesmajl
persona-non-grata
16:51
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl
persona-non-grata
16:50
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viathesmajl thesmajl
16:50
persona-non-grata
16:47
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
16:47
1459 fc24 390
persona-non-grata
16:46
persona-non-grata
16:45
16:45
1668 0c3c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl