Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

persona-non-grata
15:59
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
15:59
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
15:58
a może by tak to wszystko rzucić i pojechać gdziekolwiek ? mogą być bieszczady 
Reposted fromsewinglover sewinglover viapikkumyy pikkumyy
persona-non-grata
15:57
1034 22a0 390
Tatry
persona-non-grata
15:57
Małołączniak z Kościeliska. Zdjęcie autorstwa Julity Chudko.
Reposted fromcorvax corvax viashitsuri shitsuri
persona-non-grata
15:11
persona-non-grata
15:11
4369 b476 390
Reposted fromrisky risky viaDeathlylost Deathlylost
persona-non-grata
15:10
15:08
2569 d078 390
Reposted fromnudes nudes viaPoranny Poranny
persona-non-grata
15:07
4932 698a 390
Reposted fromoutoflove outoflove
persona-non-grata
15:06
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
15:06

Jeżeli zaczniesz się przejmować porażkami, rozpadniesz się na kawałki.
— za późno .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
15:06
Mówili o niej wrażliwa, ale nawet nie wiedzieli, jak ogromna płynie w niej siła.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
15:06
2596 44d6 390
Reposted fromoutoflove outoflove
persona-non-grata
15:06
2597 1b80 390
Reposted fromoutoflove outoflove
persona-non-grata
15:05
2600 b57e 390
Reposted fromoutoflove outoflove
persona-non-grata
15:05
2604 2364 390
Reposted fromoutoflove outoflove
persona-non-grata
15:04
2284 fa2e 390
Reposted fromaisajo aisajo vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
15:04
15:04
6563 53e7 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl