Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

persona-non-grata
10:30
7342 5b2f 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
persona-non-grata
10:30
0607 10ee 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
persona-non-grata
10:30
Jak podnieść zaniżoną ocenę?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
persona-non-grata
10:30

"Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego."

Václav Burian "Czekam"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
persona-non-grata
10:27
3250 5a16 390
Reposted fromfelicka felicka viaeternaljourney eternaljourney
10:26
3117 c63d 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
10:26
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
persona-non-grata
10:25
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaeternaljourney eternaljourney
10:25
persona-non-grata
10:25
8158 7f31 390
Reposted frompesy pesy viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
10:25
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaeternaljourney eternaljourney
10:25
8374 7504 390
Reposted fromohnina ohnina viaeternaljourney eternaljourney
persona-non-grata
10:25
10:24
persona-non-grata
10:23
10:23
persona-non-grata
10:22
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
10:22
Nie będzie nigdy już nas, skąd Ty to znasz?
Reposted fromorchis orchis viaoutoflove outoflove
persona-non-grata
10:22
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaoutoflove outoflove
10:21
8115 b8da 390
Reposted fromlsx lsx vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl