Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

persona-non-grata
09:25
persona-non-grata
09:20
0207 30a0 390
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
persona-non-grata
09:20

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
persona-non-grata
09:19
7231 db78 390
Reposted fromlampka lampka viahormeza hormeza
09:18
6822 3b9e 390
Reposted fromtaras3 taras3 viahormeza hormeza
persona-non-grata
09:18
persona-non-grata
09:18
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viahormeza hormeza
persona-non-grata
09:15
3647 fc01 390
Reposted fromstroschek stroschek viadesperateee desperateee
persona-non-grata
09:15
4315 d0e2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
persona-non-grata
09:15
4319 ffb2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
persona-non-grata
09:14
8649 edb6 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
09:14
5087 e87d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
09:14
8755 079c 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
09:14
6186 480c 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
09:13
persona-non-grata
09:13
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada vialaparisienne laparisienne
persona-non-grata
09:13
persona-non-grata
09:13
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett

March 29 2020

persona-non-grata
14:25
Jeszcze wczoraj myślałam,że mam czas zadzwonić,napisać, pogadać, przeprosić. Przywitać się, iść na spacer. Dzisiaj już nie odkładam. Nie planuję. Duma ustępuje miejsca życzliwości. Poznałam smak gorącej kawy, usłyszałam głos jeszcze niedawno niewidzialnego dla mnie sąsiada. Przeczytałam książkę od dawna czekającą na swój czas. Musimy przewartościować coś bardzo ważnego,swoje życie...
— Natalia Belcik
persona-non-grata
14:25
Jakieś dziwne i spokojne 'nie przejmuj się' miesza się we mnie z silnym poczuciem samotności i strachu.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl